Colectia de poze teme.3xforum.ro
Total 155 poze.

Inainte

 
Am legat de Marin SorescuBuna ziua! Va rog frumos sa ma ajutati la comentarea ultimei strofe din poezia Am legat de Marin Sorescu! Nu reusesc sa formulez pentru a rezolvat ex 9 de la o varianta de bac! Va multumesc frumos!!!
01.04.201534.7KB
subiectulBuna ziua! Va rog daca ma puteti ajuta cu exercitiu 2,3 pag 190 manual humaitas clasa VII..de la exersati. Va Multumesc :)
19.05.201383.5KB
şaptisprezeceRăspunsul - aici.
27.04.201320.2KB
''CIOCOII VECHI SI NOI Cap.XV Scene din viata sociala'' de N.FilimonAS vrea si eu va rog frumos ex.2 pag 87 din manualul art...pls :)
12.02.201225.2KB

 
"Repausul dominical", de I. L. CaragialeBuna vreau si eu rezumatul la Repausul Dominica de Ion Luca Caragiale doar 15 randurii va rog frumos pana diseara! Multumesc :hi:
07.02.201213.4KB
VA ROG FRUMOS SA MA AJUTATI PLSSS!!!!!????Manual Humanitas pagina 95 exercitiul:4 si 5 Buna Seara!!!
22.11.201113.2KB
dupa melcibuna seara am si eu nevoie urgent de exercitiile de la pag 20 ..1,2,3 ed art..va rog ajutati`ma mary_bella96...s`au lasati aici raspunsu... =)
26.10.201135.4KB
Cum sa dai in mintea copiilor de Florin iaruHey.:) Am si eu nevoie de exercitiile 1,2,5,6 de la pag 23 editura ART 1.Prezinta impresia pe care ti-a produs-o lectura acestui text. 2.Ce intelege autorul articolului prin "a-si apara pozitia de am neserios"? 5.O afirmatie din text este urmatoarea : Placerea jocului este componenta formativa a lumii animale.Stabileste o corelatie intre acest enunt si o idee asemanatoare a fragmentului selectat in manual din eseul Homo Ludens de Johan Huizinga. 6.Cum explica autorul resortul intim,placerea jocului pe calculator? :d
25.10.201136.4KB

 
EX 2 pag 108 manual=) =) =) =) =) BUNA ZIUA! cine ma poate ajuta clas 7 ex 3,4,5 ed humanitas :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi:
11.10.20117.4KB
Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare oralaEvaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română în cadrul examenului naţional de bacalaureat 2011 Proba A Introducere Proba A de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, reprezintă cadrul de evaluare a competenţelor de receptare şi de producere a mesajului - în formă scrisă, având ca suport diverse tipuri de text, în conformitate cu programa şcolară, şi în formă orală, ca tipuri de discurs (descriptiv, informativ, narativ, argumentativ), cu valorificarea achiziţiilor dobândite la disciplina Limba şi literatura română. Proba A de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română are ca finalitate evaluarea competenţei de comunicare/ exprimare orală într-o situaţie de comunicare specifică, precis determinată. Structura probei Subiectul de examen conţine un text suport cu următoarele caracteristici: • acoperă o gamă cât mai variată de tipuri de texte care să stimuleze interesul pentru lectură; • are un caracter autentic, posibil a fi întâlnit în viaţa de zi cu zi; • constituie un decupaj semnificativ şi de sine stătător, de 160-230 de cuvinte (cu o marjă de 5-10%, reprezentând intervalul necesar înţelegerii mesajului textului), suficient pentru îndeplinirea cerinţelor de evaluare formulate; • se înscrie în reperele precizate de programa de examen şi de curriculumul naţional; • este text literar sau nonliterar, "la prima vedere". Textul suport este însoţit de itemi semiobiectivi de tip întrebare structurată, cu referire atât la situaţia de comunicare, cât şi la tema/ mesajul textului dat. Competenţe de evaluat În cadrul probei A se evaluează următoarele competenţe: - înţelegerea textului - exprimarea şi argumentarea unui punct de vedere - organizarea discursului - adaptarea la situaţia de comunicare - utilizarea limbii literare Nivelurile de competenţă sunt descrise în Grila descriptorilor competenţei de comunicare orală în limba română, prin descriptori calitativi, organizaţi în mod progresiv care permit evaluarea globală, adecvată scopului criterial al evaluării competenţelor lingvistice. Precizări privind evaluarea probei Instrumentul normativ al evaluării competenţelor lingvistice de comunicare orală este Grila descriptorilor competenţei de comunicare orală în limba română, pe baza căreia se evaluează proba.
29.07.201151.9KB
TEMATICA LIMBA ROMANA DREPT IASI 2011TEMATICĂ ÎN VEDEREA VERIFICĂRII CUNOŞTINŢELOR DE LIMBA ROMÂNĂ Acestea se verifică şi probează prin intermediul unui test-grilă elaborat la nivelul de pregătire al unui absolvent de liceu, pe baza unei bibliografii accesibile. Elementele supuse verificării se referă la următoarele aspecte: •1. LEXICAL-SEMANTIC - identificarea sensurilor corecte ale unor cuvinte; - recunoaşterea relaţiilor de sinonimie, antonimie, omonimie şi paronimie dintre cuvinte; - identificarea şi utilizarea adecvată, în contexte variate, a sinonimelor, antonimelor, omonimelor şi paronimelor unor cuvinte; - identificarea, în serii de sinonime, a cuvintelor neologice; - recunoaşterea apartenenţei unor cuvinte la fondul principal sau la masa vocabularului. •2. GRAMATICAL - identificarea formei corecte de gen, număr şi caz a unor substantive; - utilizarea adecvată a formelor articulate; - identificarea formei corecte de feminin a unor adjective; - recunoaşterea adjectivelor fără grade de comparaţie; - identificarea formelor corecte ale adjectivului pronominal de întărire, ale adjectivului pronominal demonstrativ de identitate, respectiv ale adjectivului pronominal negativ; - identificarea formelor corecte – cu, respectiv fără sufix flexionar – ale unor verbe; - diferenţierea semantică a formelor verbale cu sau fără sufix; - identificarea greşelilor constând în trecerea de la o conjugare la alta. •3. FONETIC ŞI ORTOGRAFIC - accentuarea corectă a cuvintelor; - recunoaşterea dubletelor accentuale; - identificarea formelor corecte din punct de vedere ortografic; - corespondenţa ortografie – ortoepie. Întrebările vizează chestiuni necontroversate, a căror rezolvare corectă decurge din cunoaşterea principiilor actualei norme literare româneşti probând capacităţile pe care le au candidaţii în ceea ce priveşte: a) definirea şi corecta utilizare a feluritelor cuvinte şi forme, b) distingerea între diferitele posibilităţi pe care limba le oferă şi felul în care norma literară le actualizează - la nivel lexical-semantic, gramatical şi fonetic, c) explicarea în mod corect a soluţiilor pentru care s-a optat, testul urmăreşte să ofere o imagine corectă şi reală asupra bunei cunoaşteri şi stăpâniri a limbii române şi asupra deprinderilor de a utiliza corect norma literară contemporană.
16.07.201130.5KB
Tema 26 - cuvant polisemanticRezolvă exerciţiile de mai jos.
18.06.201125.2KB

 
Tema 25 - antonimeRezolvă exerciţiile de mai jos.
18.06.201144.2KB
Tema 24 - sinonime neologiceRezolvă exerciţiul de mai jos.
18.06.201128KB
Tema 24 - sinonime neologiceRezolvă exerciţiul de mai jos.
18.06.201122.2KB
Tema 23 - predicatul nominalIdentifică predicatele nominale şi arată prin ce sunt exprimate numele predicative.
18.06.201142.6KB

 
Tema 22 - functiile sintactice ale adverbuluiIdentifică adverbele şi locuţiunile adverbiale şi indică funcţia lor sintactică.
18.06.201134.4KB
Tema 21 - test complexRezolvă testul.
18.06.201139.8KB
Tema 20 - functiile sintactice ale interjectieiIdentifică interjecţiile şi arată funcţia lor sintactică.
18.06.201117KB
Tema 19 - vocabular, fonetica, stilisticaRezolvă testul următor. La ultimul exerciţiu, trebuie să indici primii patru DIFTONGI.
18.06.201146.2KB

 
Tema 18 - moduri nepersonaleIdentifică verbele la moduri nepersonale şi arată funcţia lor sintactică.
17.06.201139.4KB
Tema 17 - sens propriu si sens figuratRezolvă exerciţiile de mai jos.
17.06.201135.2KB
Tema 16 - pleonasmIdentifică pleonasmele din enunţurile următoare. Rescrie textele, eliminând pleonasmele.
17.06.201159.7KB
Tema 15 - paronimeAlcătuieşte enunţuri cu perechile de paronime de mai jos.
17.06.201119KB

 
Tema 14 - mijloace de imbogatire a vocabularuluiIdentificaţi cuvintele obţinute prin mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului şi explicaţi cum s-au format.
16.06.201150.3KB
Tema 12 - cazurile si functiile sintactice ale pronumelui personalArată cazul şi funcţia sintactică ale pronumelor personale scrise cu litere înclinate (caractere italice) în enunţurile următoare.
16.06.201136.7KB
Tema 11 - cazurile si functiile sintactice ale substantivuluiArată cazul şi funcţia sintactică ale substantivelor scrise cu litere înclinate (caractere italice) în enunţurile următoare.
16.06.201137.2KB
Tema 13 - locutiunea adjectivalaExercitiul din imagine
15.06.201133.2KB

 
Tema 10 - pronumele posesiv si adjectivul pronominal posesivIdentifică pronumele posesive şi adjectivele pronominale posesive din textul de mai jos şi indică funcţia lor sintactică. Vezi un tutorial pe .
14.06.201136.9KB
Tema 9 - pronumele demonstrativ si adjectivul pronominal demonstrativ"acela"=pronume demonstrativ de departare f.s subiect "acesta"=pronume demonstrativ de apropiere f.s complement direct "acesta"=pronume demonstrativ de apropiere f.s atribut pronominal "acesta"= pronume demmonstrativ de apropiere f.s complement direct "aceleas"=adjectiv pronominal demonstrativ f.s atribut adjectival :)
13.06.201141.6KB
Tema 9 - pronumele demonstrativ si adjectivul pronominal demonstrativIdentifică pronumele demonstrative şi adjectivele pronominale demonstrative din textele următoare şi indică funcţia lor sintactică.
13.06.201130.8KB
Tema 7 - pronumele personal si reflexivExerciţiu
13.06.201137.2KB

 
Tema 6 - foneticaMici greşeli, Rareş. "Igienei" are şapte sunete, l-ai despărţit bine în silabe.
13.06.201132.5KB
Tema 6 - fonetica1. Desparte în silabe cuvintele subliniate cu galben. 2. Identifică diftongii, triftongii şi hiaturile din text. 3. Spune câte sunete şi câte litere au cuvintele subliniate cu roşu.
12.06.201159.8KB
Tema 5 - vocabularFă exerciţiile din ataşament.
09.06.201140.3KB
Tema 3 - valori morfologice si sintactice ale cuvintelorIndică valoarea morfologică şi sintactică a cuvintelor subliniate.
03.06.201170.9KB

 
!!Va rog daca ma puteti ajuta cu exercitiile de la pagina 163 pana in seara asta !! =( =( =( :( :rolleyes:
01.06.201126.6KB
Tema 2 - valori morfologice si sintactice ale cuvintelorIndică valoarea morfologică a cuvintelor încercuite şi funcţia lor sintactică.
28.05.201170.6KB
Valori morfologice si sintactice ale cuvintelorIndicaţi valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvintelor încercuite cu roşu din enunţurile următoare.
24.05.201155.8KB
"Noi extratereştrii" sau "noi extratereştri"?Reclamă a canalului Cartoon Network: "Noi aventuri, noi extratereştrii" E corect? Vezi aici.
21.03.201113.6KB
Inainte